JOGNYILATKOZAT

Ezt a World Wide Web Site-ot (továbbiakban ”Internet oldalak”) Magyarországon az osztrák törvények szerint bejegyzett AL&E Consulting Kft. üzemelteti, székhelyének a címe: 2380 Perchtoldsdorf, Theresiengasse 17a

Jelen Internet oldalak megnyitásával és letöltésével Ön elfogadja jelen felhasználási feltételeket.

1. Az Internet oldalakon található információk

Az AL&E által az Internet oldalakon rendelkezésre bocsátott információk és adatok kötelezettség nélküliek és kizárólag csak tájékoztatási célokat szolgálnak. Így jelen Internet oldalakon található információkra nem lehet jogot alapítani vagy kötelezettséget érvényesíteni. Az Internet oldalak információi nem jelentenek szerződéses felhívást vagy ajánlatot, nem minősülnek a tőkepiaci törvény értelmében nyílt ajánlatnak vagy értékesítési prospektusnak. Az AL&E minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az Internet oldalak tartalma pontos és naprakész legyen. Az AL&E a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárja az Internet oldalakon található információk helyességéért és teljességéért való felelősségét. Az AL&E ugyancsak a törvény által megengedett maximális mértékig kizárja a felelősségét a jelen Internet oldalak használatából és az azokhoz való hozzáférésből a felhasználót érő kár tekintetében.

2. Szellemi tulajdon

Az Internet oldalakon megjelenő összes anyag az AL&E szellemi tulajdonát képezi. Tilos ezen anyagokról másolatot készíteni és sokszorosítani, kivéve azoknak az on-line megtekintéshez szükséges mennyiségét. Az ezen Internet oldalakon tárolt műveket más módon használni csak az AL&E kifejezett hozzájárulásával lehet. Személyes használatra megengedett az Internet oldalak kinyomtatása.

3. Más linkek

Az Internet oldalak tartalmazhatnak olyan más Internet oldalakra vonatkozó linkeket, melyeket harmadik személyek működtetnek. Az AL&E nem ellenőrzi a linkekben megadott Internet oldalakat vagy azokat a linkeket, amelyek ezekben a linkekben megadott Internet oldalakon találhatóak és nem vállal felelősséget azok tartalmáért. Ezen linkek aktuális és jövőbeni alakulásra, a linkelt Internet oldalak tartalmára vagy szerzői jogi helyzetére az AL&E semmilyen befolyása nincs. Amennyiben Ön felkeres ilyen oldalakat, úgy azt saját kockázatára teszi és a saját felelőssége, hogy óvintézkedéseket tegyen vírusok és ehhez hasonló, a számítógépét veszélyeztető támadások ellen. Az AL&E nem vállal semmilyen felelősséget bármely linkelt Internet oldal tartalmáért vagy az abban található információkért, valamint az ott ismertetett termékekért és szolgáltatásokért.

4. Cookie-k

Az Internet oldalon történő látogatáskor „cookie“ formájában információk kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén. A cookie-k lehetővé teszik az internet oldalnak a felhasználó érdeklődéséhez történő hozzáigazítását vagy az Ön jelszavának mentését, hogy ne kelljen Önnek azt minden alkalommal újból megadnia. Ha nem szeretné, hogy az AL&E felismerje a számítógépét, akkor az internet browser-t úgy kell beállítani, hogy törölje a cookie-ket a számítógép merevlemezéről, blokkoljon minden cookie-t vagy figyelmeztesse Önt, mielőtt egy cookie elhelyezésre kerülne.

5. Módosítások

Az AL&E fenntartja magának a jogot arra, hogy az Internet oldalakat vagy ezek felhasználási feltételeit részben vagy egészben bármikor módosítsa, ebbe beleértve a jelen Internet oldalakon található információk, termékek, programok, szolgáltatások és árak módosítását. Amennyiben Ön ezen Internet oldalaknak a használatát a felhasználási feltételek ilyen jellegű módosítása után is folytatja, úgy azzal elfogadta a módosításokat. Az AL&E bármikor befejezheti, módosíthatja vagy felfüggesztheti ezen Internet oldalak egy részének vagy egészének a működtetését.

6. Részleges érvénytelenség

Amennyiben ezen felhasználási feltételek egyes részei vagy bizonyos megfogalmazásai nem vagy nem teljesen felelnek meg a hatályos jogszabályoknak, úgy az nem érinti a felhasználási feltételek többi, a hatályos jogszabályoknak megfelelő részeinek érvényességét.

7. Jogviták

Jelen Internet oldalt az AL&E a hatályos osztrák jogszabályok alapján hozta létre és ezek alapján működteti. Az Internet oldalra vonatkozó vitás kérdések esetén a vonatkozó osztrák hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók és az osztrák bíróságok jogosultak eljárni.